ALGEMEEN

Ons geheugen: schatkamer van herinneringen. Ze leven in ons voort als een prentenboek van vervlogen gebeurtenissen. Soms komen herinneringen spontaan boven drijven. Daarnaast liggen verhalen diep te sluimeren; worden door de juiste prikkels aan de vergetelheid onttrokken. Soms met een glimlach, soms met een traan.

Elk mens is Uniek; heeft een eigen leerproces. Vanaf onze geboorte zijn we op reis; op weg in ons eigen verhaal. Zonder verleden geen toekomst. Niet belangrijk is de weg die we gaan; maar het spoor dat we achterlaten. Bestemming geen doel op zichzelf. Aaneenschakeling  van momenten; telkens weer richting kiezen. Af en toe stil staan; genieten van het uitzicht

Mijn Levensboek / Soldatenleven heeft ten doel om een overzicht te verschaffen van belangrijke levensfasen. Beschrijving  van speciale gebeurtenissen en algemene zaken of persoonlijke belangstelling.  Maar ook om herinneringen tastbaar te maken voor familie, vrienden en bekenden. Evenzo om de grijze hersencellen actief te houden........

*  INLEIDING

*  DAGBOEK

*  ONZE WERELD

*  AUTOBIOGRAFIE