MAP / RENÉ SCHUPP (60-03)

AUTOBIOGRAFIE

Onderstaande autobiografie / rubrieken  heeft ten doel om een overzicht te verschaffen van belangrijke levensfasen. Beschrijving  van speciale gebeurtenissen en algemene zaken of persoonlijke belangstelling.  Maar ook om herinneringen tastbaar te maken voor familie, vrienden en bekenden. Evenzo om de grijze hersencellen actief te houden. Een en ander uitvoerig vastgelegd in: 

MIJN LEVENSBOEK:  https://schuppie.jouwweb.nl

SOLDATENLEVEN:  https://reneschupp.jouwweb.nl
S

IKKE

Op donderdag 2 januari 1941 ben ik geboren als oudste in een gezin van drie kinderen. Deze heuglijke gebeurtenis vond plaats in het St. Jozefziekenhuis van Kerkrade. Met mijn geschreeuw hield ik de jonge moeders uit hun nachtrust. De Duitse nonnen stelden hen echter gerust: "Schon wieder das Kindlein Schupp, das wird wohl ein Sänger werden!" Niet ver van de waarheid; muziek en zang mijn grote passie. Een opvallend fenomeen: het ziekenhuis en ouderlijke woning hadden hetzelfde huisnummer (61). In het dagelijks leven associeer ik dit getal in ieder geval met mijn onvergetelijke ouders en onbezorgde jeugdjaren.

FAMILIENAAM

De familienaam 'Schupp' is een zeer oude burgerlijke naam van Duitse afkomst. De vroegste vermelding van deze naam verwijst naar de dertiende eeuw. In 1266 werd in het Schwartzwald een zekere Schupp als vishandelaar geregistreerd. In 1270 werd Berchtold Schupp in Wies nabij Schopheim benoemd tot vrije handelaar. Generaties lang heeft de Schupp traditie zich voortgezet. In de annalen van Schaffhauzen in Zwitserland wordt hiervan melding gemaakt.

Hoewel de oorsprong in Duitsland ligt heeft de naam zich middels immigraties wereldwijd vertakt; praktisch in alle landen van Europa, echter ook ver daarbuiten zoals in vele staten van Amerika, maar ook in overige werelddelen. Vele tienduizenden maal komt men de naam ‘Schupp’ nu tegen. In hoeverre het familieleden zijn is moeilijk te zeggen. Echter uiteindelijk zijn we toch allen familie van elkaar. Ieder heeft 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders. Deze aantallen lopen zeer snel op. In de 15de eeuw hebben we reeds meer dan 60.000 voorouders. Met de dertigste generatie  is men omstreeks het jaar 1000 en overtreft ieders aantal voorouders de totale wereldbevolking van destijds.

OORLOGSJAREN

Door de eeuwen heen heeft strijd tussen volken of volksgroepen plaatsgevonden. Echter nooit eerder waren zoveel landen en mensen bij een oorlog betrokken als WOI en WOII. Evenzo de slachtoffers in de nasleep van het koloniaal verleden.  Het grootste menselijk drama aller tijden; onnoemelijk is het leed dat mensen elkaar aandoen. Dictatuur en onderdrukking; eeuwige strijd om macht, bezit of geloof. Zaaien van haat en creëren van angst. Oorzaak en gevolg; helaas een bittere oogst. We blijven herdenken; opdat we de vrijheid waard blijven. De Tweede Wereldoorlog heeft in absolute zin het grootste aantal slachtoffers op zijn geweten. Soms zegt één cijfer meer dan een heel geschiedenisboek Wereldwijd; ruim 40 miljoen slachtoffers. Gevallen in de strijd of omgebracht in concentratiekampen. Landgenoten beleefden zeer bewogen jaren, vol geweld en diepe emoties, die nu nog niet zijn uitgewoed.

MEMORIES

Donkere, sombere oorlogsjaren; waren mijn kleuterjaren. Zorgen van ouders en landgenoten; kinderen onbekommerd, die genoten. Vreugde en verdriet toen ze kwamen; langverwachte Amerikanen. Door de druk van geallieerden; Duitsers die ons evacueerden. Beschietingen boven Imstenrade; mensen in paniek uit Kerkrade. Vernietigend was het lood; twaalf mensen vonden de dood.

Bevrijding; soldaat, daar stond hij dan. In uniform, een zwarte man. Do you like it, een hele reep; chocolade en een stuk zeep. Zwaar bevochten gronden; ontelbare doden en gewonden. Slachtoffers aan beide zijden; witte kruizen in groene weiden. Wordt de mensheid ooit nog wijs; strijden we tot elke prijs?  Blijft het geweld steeds bestaan; zal het ooit nog overgaan?

SCHOOLJAREN

Schooljaren in de vlucht; leerkrachten, strenge tucht. Indien men niet wilde horen; flinke draai om de oren. Hard het houten liniaal; op de vingers was hun taal. Geraniumpotten echt waar; in de handen o wat zwaar. Normen en waarden met de paplepel ingegoten. Steeds weer het vermanende vingertje. 

WONEN

Opgroeien in eenvoudige omgeving. Geen materiële rijkdom; wel grote sociale saamhorigheid. Burenhulp heel normaal. Er werd gelachen en gehuild; maar ook gezongen. Normen en waarden vanzelfsprekend.

SPORT

In jonge jaren; wekelijkse trainingen en wedstrijden; fanatiek achter de bal hollen. In latere jaren gevolgd door oefeningen voor lichaam en geest.

ARBEID

Aanvankelijk werkzaam geweest in de mijnbouw. Ingrijpend waren de gevolgen van bedrijfssluitingen; ruim 60.000 mensen kwamen op straat te staan. Limburg had geen of weinig vervangende werkgelegenheid. Voor de ouderen een bittere pil; echter jongeren hebben tijdig kans gezien het zware en ongezonde beroep te ontvluchten. Limburgers verknocht aan stad of streek; elders was de vraag naar personeel groot. Noodzakelijke verhuizingen en omscholing voor behoud van de boterham. Onderstaand een kort overzicht van werkzame loopbaan.
 
1955 - 1966 / MIJNBOUW / KERKRADE / sleper en Houwer
1966 - 1973 / ENKA / BREDA / operator en bedrijfsbrandweer
1973 - 1994 / PHILIPS / EINDHOVEN / bedrijfsbeveiliging
1985 - 1987 / PHILIPS / ALMELO / hoofd Beveiliging
1987 - 1994 / POPE / VENLO / hoofd Beveiliging / chef algemene diensten

SOLDATENLEVEN

Deze rubriek maakt wezenlijk deel van ‘Mijn Levensboek’. In de jaren 60-62 heb ik gediend bij het KCT. Uiteraard heb ik persoonlijke belevingen weergegeven; echter in grote lijnen voor elke commando herkenbaar. Ongeacht welk lichtingsjaar; fysieke en mentale vorming zal niet veel van elkaar hebben afgeweken. Collectieve vorming en individueel bewustzijn bracht grote saamhorigheid. Nooit heb ik spijt gehad over de opleiding bij het KCT. Vaker bleek de ’Groene Baret’ de sleutel tot succes. Kennelijk hebben onze voorgangers en de duizenden die in de loop der tijd de ‘commando opleiding’ hebben gevolgd het hart op de juiste plaats zitten. Mentaliteitskwestie.

HUWELIJK EN GEZIN

Verliefd, verloofd, getrouwd. Stap voor stap; toekomst opgebouwd. Beschouwend ervaren. Hoe het bootje is gevaren. Ervaringen om te leren. To Be, or not To Be; waarderen. Hoge bergen, diepe dalen. Levensboek; gedichten en verhalen. Elk vogeltje zingt zijn lied. Noord tot Zuid; in elk gebied. Oost tot West; klinkende muziek. Zoekende mens; o zó Uniek. Claire mijn steun en toeverlaat; rots in de branding. Drie maal Hulde; Hoera en Hoezee! 

MUZIEK

Naast het schrijven van verhalen en gedichten is muziek en met name de zang mijn grote hobby. Bij het beluisteren van muziek kan ik volledig wegdromen en mijn fantasie de vrije loop laten. Reeds in mijn jeugdjaren maakte het "Belcanto" van beroemde zangers een diepe indruk op mij. Mijn droom was operazanger te worden. Helaas heb ik deze droom niet kunnen verwezenlijken, echter mijn hobby heb ik steeds professioneel benaderd. Kwaliteit; steeds weer de primaire doelstelling.


Op de muziekscholen Breda, Eindhoven, Almelo en Venlo heb ik muzikale vorming en zangles genoten. Eveneens in Eindhoven privé zangonderwijs gevolgd bij de Tsjechische zangpedagoge Vera Plojahr. Als bariton heb ik diverse verenigingen mogen dienen. Helaas moest ik vaker door werkomstandigheden en verhuizingen vaarwel zeggen.

VERHALEN EN GEDICHTEN

In het algemeen worden ervaringen door persoonlijke emoties gekleurd. Gebeurtenissen en de beleving daarvan vormen ons tot wie we zijn. Sommige gebeurtenissen hadden zodanige impact, dat deze zijn vertaald naar een gedicht. Evenzo spontane gedachten of oude verzen die boven komen drijven. Alles on het motto: 'Wie schrijft, die blijft.'

VRIJWILLIGERSWERK

Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor de samenleving; het levende bewijs van solidariteit. Vele handen maken licht werk; samen staan we sterk. Ervaringen opgedaan; zowel in uitvoerende- als in bestuurlijke functies.  

1994 - 2004 / Venloos Operette Gezelschap / secretaris
2001 - 2002 / Slachtofferhulp Nederland / hulpverlener
2004 - 2012 / Vereniging van Eigenaren / voorzitter
2007 - 2011 / Parkbeheerder / toezicht en onderhoud
2009 - 2011 / Kerkbestuur / secretaris
2004 - 2018 / Mantelzorg / mantelzorger
2017 - 2019 / Bibliotheek / gastheer

BEWUSTWORDING

Ergens op de levensweg bewust geworden dat het leven meer is dan we met onze fysieke zintuigen kunnen waarnemen. De geestelijke geboorte draait om de vraag wie je werkelijk bent, wat je werkelijk wilt en waarom je hier op aarde bent. Elke gebeurtenis in je leven heeft een reden. Deze reden is dat jij jezelf als mens blijft ontwikkelen. Door deze ervaringen kom je steeds dichter bij jezelf, mits je met deze inzichten van deze ervaringen daadwerkelijk iets doet. Dit is zelfreflectie.

LITERATUUR

Uiteraard heb ik mij laten inspireren door een aantal uitstekende boeken die ik in de loop der tijd gelezen heb. Eveneens door het raadplegen van uitvoerige informatie op Internet. Wereldreligies, levenskunst, esoterische kennis en andere spirituele onderwerpen; inspiratie vanuit alle haarvaten. Je hebt boeken die willen vermaken en je hebt er die je leest omdat je er beter van wilt worden. De belangrijkste lessen in ons leven zijn onze eigen ervaringen.

Maak een Gratis Website met JouwWeb