10. BALLADE

'The Ballad of the Green Berets' was oorspronkelijk geschreven voor de leden van de Special Forces van het Amerikaanse leger; werd ook geadopteerd door de groene baretten van het Nederlandse leger. Het lied wordt elke keer gespeeld bij de binnenkomst op de kazerne aan het einde van de Elementaire Commando Opleiding. Na intensieve training komen ze trots door de tranenpoort om de welverdiende groene baret in ontvangst te nemen.

ALTERNATIEVE VERSIE
Ruim dertig jaar geleden, is onderstaande alternatieve versie ontstaan. Tijdens een meeting met commando's van het eerste uur, en een lezing van wijlen 'De King' heb ik spontaan en ter plaatse onderhavige versie geschreven en als zodanig 'A Capella' voor het voetlicht gebracht. Dit tot groot genoegen van alle aanwezigen. Vervolgens op speciaal verzoek en persoonlijke overtuiging, indertijd de tekst op eenvoudige muzieklijn gezet met ritmische begeleiding.

ADEL VERPLICHT 
De Ballade; een hommage aan hen die dienen of hebben gediend bij het Korps Commando Troepen. Commando's; gevormd uit de kern van de maatschappij, mede behorend tot de elite van de krijgsmacht. Overal waar hun vaandel wapperde deden zij hun uiterste plicht. De intentie van deze ballade is om een en ander in het licht van herkenning te plaatsen. Echter niet bedoeld om de originele versie te verdringen. Ere wie ere toekomt.

BALLADE
Schotland was de bakermat; vechten, lopen, afgemat.
Door de lucht en overzee; namen zij de wapens mee. 
Commando's van het eerste uur; zagen hel en vagevuur. 
Zij aan zij en hand in hand; strijden voor het vaderland. 
Stormschool was in Bloemendaal; tentenkamp in Roosendaal.

Vriendschap, moed en offergeest; typeert hen het allermeest. 
Onze vlag, Rood, Wit en Blauw; Groene Baret, voor eeuwig trouw. 
Wil men zijn voor altijd vrij; mensenleed en rij aan rij.
Wordt de mensheid ooit nog wijs; strijden wij tot elke prijs. 
Het geweld blijft steeds bestaan; zal het ooit nog overgaan....???

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb