INLEIDING

Met dit boek hoopt schrijver al die dingen vast te leggen die voor hem belangrijk zijn (geweest); maar ook orde te scheppen in een veelvoud van notities die in de loop der tijd verzameld zijn. De een spaart postzegels of sigarenbandjes; de ander schrijft verhalen en gedichten. Hoe dan ook; ieder zijn meug. Enerzijds beschreven in een uitgebreid (privé) boek; anderzijds in aangepaste vorm op Internet. Dit boek is vastgelegd op PC en externe schijf (USB); daarnaast beschikbaar als externe back-up.

https://blog.seniorennet.be/schupp

https://mijn-levensboek.50plusser.nl

https://reneschupp.jouwweb.nl

https://schuppie.jouwweb.nl

https://facebook.com/rene.schupp

https://sway.office.com

HERINNERINGEN
Verhalen vanuit herinneringen, maar ook van horen zeggen. Gebeurtenissen zijn waarheidsgetrouw beschreven; althans voor zover de herinnering reikt. Daar waar het geheugen schrijver in de steek liet, is enige fantasie niet uitgesloten. Vaak heb ik overwogen of ik een en ander wel op internet zou publiceren. In principe geschreven voor mijzelf; echter als anderen hier plezier aan beleven of lering trekken doet mij dat enorm veel deugd. 

VERHALEN EN GEDICHTEN
In het algemeen worden ervaringen door persoonlijke emoties gekleurd. Gebeurtenissen en de beleving daarvan vormen ons tot wie we zijn. Sommige gebeurtenissen hadden zodanige impact, dat deze zijn vertaald naar een gedicht. Evenzo spontane gedachten of oude verzen die boven komen drijven. Alles onder het motto: 'Wie schrijft, die blijft.'

BRONNEN
Elk hoofdstuk is voorzien van een of meerdere illustraties. Beeldmateriaal of aanvullende informatie uit verschillende bronnen. Daarnaast met foto's uit eigen beheer. Voor zover mij bekend zijn geen illustraties gebruikt met 'copyright'. Er is geen opzet om materiaal van anderen commercieel te gebruiken. Het doel is uitsluitend om met beschikbare informatie van Internet mijn behoefte te ondersteunen. Waar nodig met bronvermelding. Op internet zullen relevante aanpassingen plaats vinden, zolang het mij gegeven is. Als zodanig worden constructieve op- en aanmerkingen in grote dank aangenomen.

NOOT
Kunstschilder Jos Antens is een aantal jaren werkzaam geweest als KCT-sportinstructeur. Heeft zich vervolgens toegelegd op aquarellen, landschappen en portretten. Heeft als zodanig het KCT op universele wijze beeld gebracht. Bezit geen of weinig persoonlijke afbeeldingen. Via een privébericht (Facebook) toestemming gevraagd om middels een aantal aquarellen mijn blog te ondersteunen. Helaas tot heden toe geen reactie ontvangen; intussen een aantal illustraties als zodanig gebruikt. Zoals reeds eerder vermeld zonder commerciële doelstelling. Mochten er alsnog bezwaren zijn zal ik uiteraard betreffende illustraties verwijderen.

© 2017 - 2019 MIJN LEVENSBOEK