PRESENTATIE / INLEIDING

In het najaar van 2016 een verzoek ontvangen van Commando Vereniging Noord Holland  om samen met Rien Stegman en Willem Kiers een presentatie te houden. Graag geef ik gehoor aan deze uitnodiging. Enerzijds met een algemene inleiding over het doel en de opzet van het geheel. Anderzijds wil ik de rubriek ‘SOLDATENLEVEN’ graag onder de aandacht brengen.

Deze rubriek maakt wezenlijk deel van ‘Mijn Levensboek’. In de jaren 60-62 heb ik gediend bij het KCT. Uiteraard heb ik persoonlijke belevingen weergegeven; echter in grote lijnen voor elke commando herkenbaar. Ongeacht welk lichtingsjaar; fysieke en mentale vorming zal niet veel van elkaar hebben afgeweken. Collectieve vorming en individueel bewustzijn bracht grote saamhorigheid. Nooit heb ik spijt gehad over de opleiding bij het KCT. Vaker bleek de ’Groene Baret’ de sleutel tot succes. Kennelijk hebben onze voorgangers en de duizenden die in de loop der tijd de ‘commando opleiding’ hebben gevolgd het hart op de juiste plaats zitten. Mentaliteitskwestie.

HISTORIE
Met betrekking tot deze presentatie, het boekwerk ‘COMMANDO’ van Hans van der Wall en Rien Stegman nog eens doorgenomen. Een grote schat aan informatie over het wel en wee van het KCT. Een indrukwekkend boekwerk; zowel met een glimlach als een traan. Eveneens mijn toegezonden anekdote over de markante aalmoezenier Louis van de Vrande. Compliment. Eerlijkheid gebied te zeggen: ‘Wat kan een persoonlijk tijdbeeld hieraan toevoegen?’

Evenzo heb ik Willem Kiers de nodige informatie mogen aanreiken voor zijn ludiek boekwerk: ‘Opa’s Army.’
Beiden zijn wij van lichting 60-03 en via Vucht doorgestoomd naar het KCT. Zij het middels een andere route; Willem ging eerst naar de kaderschool. Vervolgens als cursist met lichting 60-06 het tentenkamp gedraaid. In een van de laatste weken een blessure opgelopen. Twee maanden later de afmatting met lichting 61-01 mogen overdoen. Toen hij op 2 juni 1961, de tranenpoort binnenkwam, zat ik inmiddels in de parate hap (104). Tijdens onze uitzending naar Hohne, werd Willem als sergeant toegevoegd aan de 104.

SAMENVATTING
Soldatenleven uitvoerig en gedetailleerd beschreven. Voor de duidelijkheid volgt een totaalplaatje. Het lijkt mij echter zinvol om voor de presentatie de krenten uit de pap te halen. Uiteraard zonder de essentie van het geheel te willen verliezen. Mogelijk kunnen we hierover van gedachten wisselen. Met betrekking tot de presentatie: heel veel is eraan vooraf gegaan. Uitwisseling van onze herinneringen. Feedback over en weer c.q. vertaalslag presentatie.

Inmiddels is datum, tijdstip en plaats vastgesteld. Enerzijds dienen we rekening te houden met de tijd die ons geboden wordt, anderzijds willen wij de aandacht van de toehoorders graag vasthouden. Mogelijk dat enige bijstelling nodig is. 

KCT / HEB ER NOOIT SPIJT VAN GEHAD
Elk mens is uniek; heeft een eigen leerproces. Vanaf onze geboorte zijn we op reis; op weg in ons eigen verhaal.  Zonder verleden geen toekomst. Niet belangrijk is de weg die we gaan; maar het spoor dat we achter laten. (...)  'Ik heb er nooit spijt van gehad!' Een persoonlijke verhaal van twee Nederlandse Commando's van Liplg 60-3 -

Een kort citaat uit de lezing:

(...) In onze tijd drukt de ‘Koude Oorlog’ een zware stempel op de nationale en internationale politiek en op de taak en samenstelling van de krijgsmacht. Als lid van de NAVO wordt van Nederland verwacht dat ze een bijdrage levert in de bescherming van West-Europa. In eerste instantie wordt de diensttijd met 2 maanden verlengd. Het KCT, bestaande uit 104, 105 en 108 Cotrcie, komt onder supervisie van het 1e Legerkorps en wordt gemobiliseerd in Bergen-Hohne, ten zuiden van de Lünenburger Heide. De 104 en 105 gaan als eerste. Na twee maanden wordt de 104 door de 108 afgelost. De 105 wordt op zijn beurt weer afgelost door de 104. Wij zouden, wanneer het Warschaupact een aanval zou lanceren, in vijandelijk gebied moeten achterblijven om daar vervolgens oorlogstaken uit te voeren. Oorlogstaken, zoals 'saboteren, infiltreren en het vernietigen van objecten die van vitaal belang zijn voor de vijand, zoals bruggen, stafkwartieren, commandoposten en tankconcentraties. Daarnaast zullen wij ook inlichtingen moeten kunnen verzamelen, krijgsgevangenen maken en aanvalsopdrachten uitvoeren met een amfibisch karakter. (...)

PRESENTATIE: Vrijdag 22 maart 2019 
PLAATS:             Nationaal Militair Museum / Verlengde Paltzerweg 1 / 3768 MX Soest
SPREKERS:         Rien Stegman (regie) / Willem Kiers / René Schupp.
TIJDSTIP:            13.00 uur en 15.00 uur

OPENBAAR VERVOER
Het NMM is met het openbaar vervoer bereikbaar tijdens openingstijden van het museum (dinsdag t/m zondag van 10:00 - 17:00 uur). Op doordeweekse dagen (dinsdag t/m vrijdag) brengt lijn 381 u vanuit station Soesterberg, Zeist en Driebergen-Zeist naar het museum.