ONZE WERELD

Allen zijn we min of meer acteurs in het theater van ons leven. De afloop van het stuk wordt beïnvloed door de rol die we spelen. De mens die we worden, de mate waarin en waarop we groeien, ons ontwikkelen en de confrontatie aangaan met de uitdagingen in ons leven. Naarmate we in de loop der jaren ouder en rijper worden, krijgen we intenser voeling met de echte waarden in ons leven. Immers het verleden wordt steeds groter en de toekomst steeds kleiner. De scheidslijn tussen zijn en niet zijn is flinterdun.

HIER EN NU
Soms moet men terugblikken om vooruit te kunnen kijken. Ervaringen; een waardevolle bijdrage in geestelijke ontwikkeling. Uitdaging om te overdenken hoe zinvol het leven kan zijn. Het draait om de vraag wie je werkelijk bent, wat je werkelijk wilt en waarom je hier op aarde bent. Zoektocht naar de zin van het bestaan. Als wij er aan toe zijn en ons hart open stellen, zijn er voldoende handreikingen. Een opmerking uit de omgeving, verwijzing naar een artikel of het juiste boek. Maar ook een droom of spontane ingeving. Aan ons de keuze of wij de deur openen of sluiten.

I HAVE A DREAM
Historische woorden van Martin Luther King. Woorden met enorme zeggingskracht en dromen van Eensgezinde Wereld. De onderdrukking van vele volken, het uitbuiten en uitmergelen van culturen blijft een groot onrecht. Onnoemlijk het leed dat mensen elkaar aandoen. Eeuwige strijd om macht, bezit of geloof. Zaaien van haat en creëren van angst. Oorzaak en gevolg; helaas een bittere oogst. In het streven om de wereld te verbeteren, zie ik naast de bekende splinter ook wel de balk in eigen ogen. Echter beginnen bij jezelf is een lange weg naar verdraagzaamheid.

INFORMATIE
Via Satellieten wordt de wereld in de gaten gehouden. Van hier tot ginder kunnen we zien welk weer het is, of wie er tweeduizend kilometer verderop over straat loopt. We worden overspoelt met informatie. We zijn verslaafd aan Internet, Facebook of Twitter. Techniek draagt bij aan verbinding met de buitenwereld. Maar hoe kunnen we ons richten en afstemmen op de binnenwereld.

TRANSFORMATIE
Bewustwording is het begin van het uur van de waarheid en roept ons terug naar ons zelf. We moeten voortdurend keuzes maken; geven op die manier vorm aan ons leven en tijdsplan. Vaak voelen we ons een speelbal van omstandigheden. Laat ons ophouden met de strijd met onszelf, met elkaar, en zelfs met de tijd. Kennelijk is de weg naar Utopia nog een brug te ver. We kunnen ook kiezen voor de tijd dat geluk nog heel gewoon was.

TENSLOTTE
Met bijzonder veel genoegen heb ik ´Mijn Levensboek / Soldatenleven ' geschreven. Toegegeven; bij het oproepen van herinneringen kwam ik in diverse stemmingen. Emoties; glimlach en traan zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Echter uiteindelijk is alles relatief. Een haar op je hoofd is weinig; een haar in de soep is veel.
Ouders, buren, vrienden en vriendinnen; ik heb u lief...!!!

CARPE DIEM / RENÉ SCHUPP

Maak een Gratis Website met JouwWeb