SCHIETBAAN

Enkele honderden meter van het tentenkamp verwijderd bevond zich de boerderij van boer Bax. Enerzijds was een van de schuren ingericht als kantine. Koffie, thee of gevulde koeken. Anderzijds was op een akker de schietbaan aangelegd.voor het KCT . Regelmatig werd gebruik gemaakt van deze faciliteiten. Schietmiddag op de schietbaan bij boer Bax. Op een afstand van 100 meter werd op vijf schijven geschoten. Evenwijdig aan deze schijven was onder het maaiveld een diepe greppel; voorzien van zitbanken, en communicatie apparatuur. Op een gegeven ogenblik moest ik met vier anderen hierin plaats nemen om na elke serie schoten de resultaten aan te wijzen met een lange aanwijsstok. Middels een katrolsysteem werden de schijven gewisseld voor een nieuwe serie schoten. Echter bij de laatste serie schoten trof ik op mijn baan een slechte schutter. Geen enkele inslag in de schietschijf. Ik gaf echter een goed resultaat aan, hetgeen de instructeur wel bevreemdde; bij de laatste serie was maar door vier schutters geschoten.....


Na de koffiepauze bij boer Bax was ik even tegen een boom gaan zitten. Een dutje; kostbare zaligheid. Ik werd wakker door de stem van een luitenant: 'Zeg cursist, wie is Chroetsjov?' Verbaasd antwoordde ik: 'De premier van Rusland!' Tevreden gesteld liep de luitenant even later verder....

René Schupp (60-03).

SERVETJE